fbpx

Assistans vid inkråmsaffär i Skåne

En inkråmsaffär är den försäljningsform som vi på A Leijala använder oss utav vid företagsförsäljning. Denna försäljningsform är en företagsöverlåtelse som endast omfattar inkråmet av en rörelse. Med andra ord är det skalet av ett företag, saker som organisationsnumret följer inte med på köpet. Du köper enbart tillgångarna i verksamheten eller utvalda delar av det. Det kan till exempel handla om materiella eller immateriella tillgångar.

Materiella tillgångar har ett oföränderligt värde och till skillnad från sin motpart är synligt påtagliga. Hit räknas till exempel saker som inventarier samt byggnader. Immateriella tillgångar å andra hållet utgöras av sådant som man inte direkt fysiskt kan ta på, men som har ett stort värde. Exempel på sådana tillgångar är logotyp och affärsmodeller.

Vi på A Leijala hjälper dig att se över vilka tillgångar som kan överlåtas vid inkråmsaffären. Så du slipper bördan av att själv reda ut detta.

Olika lagar beroende på vad som köps vid en inkråmsaffär

Beroende på vad som ska köpas vid en inkråmsaffär tillämpas olika sorters lagar. Dessa överlåtelser kan vara komplicerade och därför är det bra att ta hjälp av oss på A Leijala. Om det finns anställda med i företaget som också ska inkluderas i själva affären då ska arbetsrättsliga frågor aktualiseras.

Det finns alltså en hel del juridiska och ekonomiska frågor samt regler som du säljare ska ta ställning till. Genom att anlita oss för inkråmsaffär kan vi se till att du förstår de begrepp som nämns och kan fatta vettiga beslut kring frågeställningarna.

Kontakta oss

Oavsett om du vill köpa eller sälja en affärsverksamhet kan vi på A Leijala assistera dig i inkråmsaffären. Vår samlade kunskap och erfarenhet som vi har införskaffat oss genom år gör det möjligt för oss att alltid kunna leverera en affär som bägge parterna är nöjda med. Så om du söker en företagsförmedling att anlita inför en inkråmsaffär vänd dig till oss!