fbpx

Anlita företagsmäklare i Skåne

Om du som ägare av ett företag funderar på att sälja det ska du börja leta efter en företagsmäklare. Denna typ av mäklare har i stora drag samma uppgift som en fastighetsmäklare. Skillnaden är den att en företagsmäklare fungerar som en mellanhand mellan en köpare och säljare vid företagsförsäljning.

Själva kulturen av att barn ärver förälderns företag är inte lika vanlig idag. För att då kunna skapa samma tillit mellan parterna och behålla tryggheten i att det blir en rättvis affär anlitar man en företagsmäklare. Denne ser till att rätt tillgångar finns med i avtalet vid en inkråmsaffär och att de särskilda reglerna för affärsmetoden följs.

Genom att anlita företagsmäklare från A Leijala kan du känna dig säker på att allt blir utfört på ett korrekt sätt. Dessutom ser vi till att tolka de delar i avtalet som du inte kan tyda själv.

Företagsvärdering

Det finns många anledningar till varför det är viktigt att anlita en professionell företagsmäklare. Ett av de främsta skälen är värderingen av företag som ska säljas. Det kan vara svårt att på egen hand värdera det och sätta ett rimligt utgångspris. På A Leijala analyserar vi bland annat företagets Balans- och Resultatrapporter och aktuella konkurrenter på marknaden, som gör det lättare att bedöma vad företaget är värt på marknaden. Förutom det kan vi även med detta underlag se till att motivera priset för eventuella intressenter.

En annan fördel med att anlita oss för företagsförsäljning är vår marknadskännedom. Med en bakgrund som egna företagare av bland annat hotell, detaljhandel och redovisning tjänster har vi en viss förståelse hur olika branscher fungerar. Det innebär att vi har alla förutsättningar som behövs för att kunna uppskatta företagets värde.

Kontakta oss

Med ett brett kontaktnätverk och god marknadskännedom kan vi som företagsmäklare hjälpa dig att sälja samt köpa företag på ett effektivt sätt. Med oss som mäklare kan du få hjälp med hela köp och säljprocessen. Kontakta oss via telefon eller mejl för mer information!